"Det blir alldeles för tungt om man inte är med i en stödgrupp"