”Det blir alldeles för tungt om man inte är med i en stödgrupp”

I denna film får du möta anhöriga till makar med demens. De har lärt känna varandra via en samtalsgrupp anordnad av anhörigkonsulenterna inom äldreomsorgen i Huddinge kommun.

Läs mer om äldreomsorgens anhörigkonsulenter