Att vara anhörig

När en närstående är sjuk, har en funktionsnedsättning eller missbrukar kan många tankar och känslor komma. Dessa känslor och tankar är du inte ensam om att känna. För att kunna hantera din situation kan du som är anhörig behöva information, stöd och någon att prata med. Det kan också vara viktigt att du får möjlighet till egen tid och återhämtning.

Läs mer om anhörigstöd och Anhörig Huddinge

Läs om stöd till anhöriga enligt socialtjänstlagen på Socialstyrelsens webbplats


Anhöriga berättar

Läs hur andra anhöriga har det under rubriken Anhöriga berättar.


Ann-Marie-thumbAnn-Marie Högberg, ordförande för Anhörigas Riksförbund

Någon som är väl insatt i anhörigfrågor är Ann-Marie Högberg, ordförande för Anhörigas Riksförbund och bosatt i Huddinge.

Läs vad hon har att säga om anhörigstöd