I fokus: Ann-Marie Högberg, AHR

Anhörigas Riksförbund är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som stödjer anhöriga och anhörigvårdare oavsett ålder, kön eller diagnos hos den som vårdas. Förbundet har två huvuduppgifter; dels att vara till stöd och hjälp för anhöriga, dels att driva opinion. Vi har pratat med Anne-Marie Högberg, ordförande i Anhörigas Riksförbund och bosatt i Huddinge.

Ann-Marie-Hogberg

Foto: Emma Danielsson

Varför är det så viktigt att uppmärksamma de anhörigas arbete?
– Därför att anhöriga gör en så oerhört stor insats för samhället. Det är ett arbete som ofta sliter på både hälsa, ekonomi och livskvalitet. Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige idag, och deras bidrag sparar staten 177 miljarder. Samhället behöver ge mer stöd och börja se anhöriga som en samarbetspartner.

Vilken är största utmaningen för anhöriga idag?
– Att man blir väldigt mycket motor bland många olika aktörer. Det har också skett en neddragning av korttidsplatser och platser på vårdboenden. Vi måste se till att det finns rätt förutsättningar för de anhöriga, som annars riskerar både sämre hälsa och ekonomi. De är ju många som vill vårda sin närstående, av kärlek.

Vilka luckor finns det generellt när det gäller anhörigstöd?
– Vi behöver bli bättre på att fråga de anhöriga vad de behöver. Det är inte bara kommunerna som behöver bli bättre, även sjukvården behöver se att anhörigas kunskaper måste tas tillvara.

Det finns också ett behov av att öka det kommunala stödet till fler grupper än anhöriga till äldre, exempelvis föräldrar till barn med funktionsnedsättningar eller anhöriga till personer med psykisk ohälsa.

En viktig grupp av anhöriga är också de som befinner sig mitt i livet och stöttar sina föräldrar samtidigt som de har ett heltidsjobb. Vi behöver hitta ett sätt att kombinera anhörigomsorg och förvärvsarbete, precis som när man som förälder får en ersättning när man är hemma för vård av sjukt barn. Detta är viktigt eftersom både lön och pension blir lägre. Ett öppet klimat kring anhörigskap på arbetsplatserna skapar en trygghet för de anställda i att det fungerar, vilket gör att man kan vara mer effektiv under övrig tid. Detta skapar en win-win-situation både för arbetstagare och arbetsgivare.

Hur stöttar AHR anhöriga?
– Mycket av stödet sker ute i lokalföreningarna som bedriver mötesverksamhet för att träffa andra i samma situation, fast man kan också vara medlem i förbundet utan att vara med i en lokalförening. Sedan finns Anhöriglinjen, en telefonlinje för anhöriga som behöver råd och stöd. Även Anhörighandboken finns att tillgå, det är en webbaserad handbok med syfte att förmedla kunskap och råd i anhörigfrågor. Förbundets arbete för bättre villkor för anhöriga är kanske det viktigaste stödet.

Hur ser du på framtiden?
– Ett ökat antal kommer att bli äldre, vilket kommer att ställa stora krav på samhällets resurser. Jag ser att det kommer att bli ännu viktigare med ett anhörigfokus, då fler kommer att vårda och stötta sina närstående. Vård och omsorg behöver naturligtvis byggas ut och ha en god kvalitet, då detta utgör grunden.

Vad tycker du att man ska komma ihåg som anhörig?
– Att man gör en otrolig insats och har rätt till stöd för den. Man har rätt att bli lyssnad på!


Stöd från Anhörigas riksförbund (AHR)

Anhörigas Riksförbund (AHR) är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som stödjer anhöriga och anhörigvårdare oavsett ålder, kön eller diagnos hos den som vårdas. AHR består av lokala anhörigföreningar samt enskilda medlemmar.

Anhörigas riksförbunds webbplats

 

AHR har också tagit fram Anhörigboken.

Anhörighandbokens webbplats