Rättigheter och skyldigheter

Det är kommunernas socialnämnd (socialförvaltning) som ansvarar för stödet till anhöriga.

Enligt socialtjänstlagen (SoL), 5 kap. 10 § är alla kommuner skyldiga att erbjuda stöd till personer som ger vård eller stöd till närstående som är långvarigt sjuka, äldre eller som har en funktionsnedsättning.

Som anhörig har man ingen skyldighet att ge vård eller stöd till närstående oavsett relation då anhörigvård alltid ska grundas på frivillighet.

Läs mer om de lagar som styr vården på Anhörighandbokens webbplats