Välkommen till Anhörig Huddinge

Huddinge kommun erbjuder stöd till personer som vårdar närstående som är långvarigt sjuka, äldre, har en funktionsnedsättning, lider av psykisk ohälsa eller har missbruksproblem. Tanken med Anhörig Huddinge är att du ska få en översikt över det anhörigstöd som finns inom kommunen, samt tips på andra föreningar och organisationer som erbjuder stöd och hjälp.

Du hittar kommunens stödinsatser och annan relevant information under ingången Olika former av stöd.

Saker som du kan göra för att ha roligt, ta hand om och återhämta dig hittar du under fliken Uppleva och göra.

Om du behöver samtalsstöd får du en guide i var du kan vända dig på sidan Någon att prata med.

Organisationer som kan vara av intresse för både dig och din närstående hittar du under Länkar. Flera av dessa organisationer erbjuder ett uttalat anhörigstöd.

Missa heller inte att läsa om hur andra anhöriga i Huddinge har det under rubriken Anhöriga berättar.