Kunnan tuen hakeminen

Jos autat, tuet tai hoidat läheistäsi, voit olla oikeutettu kunnan tukipäätöksen mukaisiin palveluihin. Läheisesi hakee palvelua, joka helpottaa sinun osaasi omaisena. Omainen ei voi hakea tukea täysi-ikäisen läheisen puolesta ilman valtakirjaa. Hakemuksen voi tehdä myös uskottu mies tai edunvalvoja.

Varaa hakemusta varten tapaamisaika tukiasioiden kansliasta

Saat tarvittaessa tulkin

Jos sinun on vaikea ymmärtää ruotsia tai sinulla on kuulovaurio, järjestämme sinulle tulkin. Jos sinulla on näkövamma, päätös ja selvitys voidaan lukea sinulle ääneen.

Hakulomake

Voit kirjoittaa hakemuksen tapaamisen aikana, tai vaihtoehtoisesti saat mukaasi hakulomakkeen, jonka voit täyttää jälkeenpäin ja jättää tai lähettää kansliaan. Jos sinulla on uskottu mies tai edunvalvoja, hän tekee hakemuksen. Jos olet alle 18-vuotias, hakemuksen tekee vanhempasi tai huoltajasi.

Tukikäsittelijä selvittää

Kun olet jättänyt hakemuksesi, saat tukikäsittelijän, jonka kanssa olet siitä lähtien henkilökohtaisesti yhteydessä. Tukikäsittelijä selvittää tarpeesi.

Saat päätöksen

Kun selvitys on tehty, tukikäsittelijä päättää, millaista tukea voit saada. Saat päätöksen postitse kirjeenä.

Myönteinen päätös – olet oikeutettu tukeen

Myönteinen päätös tarkoittaa, että olet oikeutettu tukeen. Päätöksessä kerrotaan, mihin tukeen olet oikeutettu ja miten paljon apua voit saada.

Valitset itse palveluntarjoajan

Jos sinut katsotaan oikeutetuksi palveluihin, käsittelijä lähettää tilauksen palveluntarjoajille, joiden on määrä antaa tukea ja apua. Tämän jälkeen palveluntarjoaja ottaa sinuun yhteyttä suunnittelua varten. Huddingessa päätät hakijana itse, minkä palveluntarjoajan haluat myönnetyn avun antajaksi.

Kielteinen päätös – et saa hakemaasi tukea

Kielteinen päätös tarkoittaa, että et ole oikeutettu hakemaasi tukeen. Kielteinen päätös voi myös koskea vain osaa hakemuksesta. Tämä tarkoittaa, että saat tietyt palvelut mutta et kaikkea hakemaasi tukea. Jos saamasi päätös on kielteinen, käsittelijän on selvitettävä sekä kirjallisesti että suullisesti, miksi et saa hakemaasi tukea.

Hakijana sinulla on oikeus tutustua tietoihin, joihin tehty päätös perustuu. Tämä koskee myös omaista, jolla on valtakirja, uskottua miestä tai edunvalvojaa.

Kielteisestä päätöksestä voi valittaa

Jos saat kielteisen päätöksen, joka koskee koko hakemusta tai osaa siitä, voit valittaa päätöksestä.