Kontakt

Välkommen att kontakta servicecenter

Du är välkommen att kontakta kommunens servicecenter med dina frågor. Servicecenter kopplar dig vidare till olika personer och enheter som kan hjälpa dig, exempelvis om du vill ansöka om insatser på biståndskansliet.
Telefon:  08-535 300 00
E-post: servicecenter@huddinge.se


Anhörig till närstående som är över 18 år

Du som är anhörig till en person  som är långvarigt sjuk, äldre, har en funktionsnedsättning, lider av psykisk ohälsa eller har missbruksproblem är välkommen att kontakta anhörigkonsulenterna:
Helen Issayas, telefon 08-535 336 36
Sari Velásquez Allt, telefon 08-535 336 35
E-post: anhorig@huddinge.se


Klagomål

Om du är missnöjd med något, berätta det för oss!

Lämna synpunkter och klagomål, Huddinge kommun