Anhörig till närstående med demens

Närstående till person med demens

För dig som har en närstående med demens kan Huddinge kommuns anhörigkonsulenter ge sitt stöd. De ordnar anhöriggrupper och anhörigcirklar.

Mer information om anhörigstödet


Alzheimer Café

Alzheimer Café är en mötesplats för alla som har eller berörs av demens.

Alzheimer café webbsida

Erstagruppen

Erstagruppen vänder sig till personer, oavsett ålder, som har fått en demensdiagnos och vill träffa andra som befinner sig i en liknande situation. Syftet med gruppen är att erbjuda möjligheter till socialt umgänge samt råd och stöd till de som inte har behov av biståndsbedömda insatser som exempelvis dagverksamhet. Visst stöd ges även till anhöriga.

Erstagruppens webbsida


Relaterad information

För fler resurser, gå till ingången Länkar och rubriken ”Demens”.

Se även Levnadsberättelse för närstående med demens, samt Generalfullmakt.

Anhöriga berättar

Kerstin-thumb

”Det har hjälpt att vara lite utåtriktad”

Kerstin var gift med Ove som fick Alzheimers. Läs mer >>

 

Agneta-thumb”Det underlättar att ha lite rå galghumor”

Agnetas mamma Eva har Lewykroppsdemens. Läs mer>>