Anhörig till närstående med funktionsnedsättning

Tonårskille med hoodjacka och uppfälld huva sitter på en karusell i en lekpark.

Foto: Mostphotos

Du som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning kan ansöka om biståndsbedömda insatser för att leva ett aktivt och självständigt liv. Observera att du som anhörig inte kan ansöka om stöd för en närstående som är myndig utan en fullmakt.

Sök stöd från kommunen

Mycket information hittar du på sidorna i menyn till vänster och på sidan Lagar, ekonomi och insatser.

Om du undrar något eller vill komma i kontakt med en handläggare eller enhet inom funktionshinderområdet eller socialpsykiatrin, ring till kommunens servicecenter på telefonnummer 08-535 301 00.


Habilitering & Hälsa – Stockholms Läns Landsting

Habilitering & Hälsa erbjuder råd, stöd och behandling till barn, ungdomar och vuxna med alla typer av funktionsnedsättningar. De ger också stöd till föräldrar, andra anhöriga och nätverk.

Habilitering & Hälsas webbplats

Habilitering & Hälsas kurser och arrangemang

Kris- och samtalsmottagningens webbsida


Relaterad information

Du hittar fler resurser under ingången Länkar och rubriken ”Funktionsnedsättning”.

Anhöriga berättar

Catharina-thumb”Fler borde se på världen på samma sätt som min dotter”

Catharinas dotter Louise har Downs Syndrom. Läs mer>>