Hjälpmedel och kognitivt stöd

Om du önskar hjälpmedel för att kompensera för din funktionsnedsättning kan du vända dig till Vårdguiden. Här hittar du information om du är berättigad till hjälpmedlet och i så fall vem som kan förskriva det hjälpmedel du önskar.

Om hjälpmedel på 1177 Vårdguidens webbplats

Hjälpmedelguidens webbplats

Här kan du läsa mer om hjälpmedel och kognitivt stöd:

Habilitering & Hälsas webbplats

Myndigheten för delaktighet