Landstingets anhörigstöd

Stockholms läns landsting erbjuder olika former av råd och stöd för dig som är anhörig till en person med funktionsnedsättning. Det rör sig om allt ifrån utbildningar, kris- och samtalsstöd till svar på frågor om diagnoser, funktionsnedsättningar samt praktiska och ekonomiska råd. Habiliteringen ordnar dessutom utbildningar och träffar där du i grupp kan möta andra i liknande situation för att utbyta tankar, erfarenheter och idéer. Alla länkar nedan går till Habilitering & Hälsas webbplats och öppnas i nytt fönster.

Följande verksamheter inom Stockholms läns landsting riktar sig till dig som är anhörig:

  • Aspergercenter ger stöd och utbildning till föräldrar och anhöriga som har barn eller ungdomar upp till 18 år med Aspergers syndrom eller högfungerande autism.
  • Autismforum är ett kunskapscenter om autism och Aspergers syndrom med webbplats, bibliotek och utbud av föreläsningar.
  • Dövblindteamet ger stöd till personer i alla åldrar som är dövblinda samt deras anhöriga.
  • Habiliteringscenter finns över hela länet och ger råd, stöd och behandling till personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga. Stödet kan variera från att ge svar på en konkret fråga till psykologiskt stöd.
  • Forum Funktionshinder är ett informationscenter med bibliotek, rådgivning, kurser och arrangemang.
  • Kris- och samtalsmottagningen för anhöriga består av erfarna psykologer och kuratorer som tar emot anhöriga till personer med funktionsnedsättningar.
  • Spädbarnsverksamheten Tittut ger kvalificerat stöd till familjer som fått besked om att deras lilla barn (0-2 år) har en funktionsnedsättning till exempel hjärnskada, epilepsi, CP-skada, Downs Syndrom eller någon annan kromosomavvikelse, omfattande funktionsnedsättning eller försenad utveckling.
  • Centrum för sällsynta diagnoser arrangerar seminarier och hjälper dig att hitta information om sällsynta diagnoser som leder till funktionsnedsättning.

Mer information hittar du på Habilitering och Hälsas hemsida.