Vad händer när min son/dotter med funktionsnedsättning fyller 18 år?

Precis som alla barn så blir barn som har funktionsnedsättningar myndiga när de fyller 18 år och du som förälder är inte längre vårdnadshavare. Personen får nu själv bestämma vilket slags stöd som han eller hon vill ansöka om och föra sin egen talan. För att du som förälder ska kunna föra ditt vuxna barns talan eller ansöka om insatser krävs det en fullmakt eller att du har uppdrag som god man eller förvaltare.

Det är klokt att vara förberedd och påläst inför att ditt barn fyller 18 år och blir vuxen. Du hittar mer information under respektive rubrik genom att klicka på plustecknet.

Mer om...

Flytta hemifrån

Att flytta hemifrån är en del i att ta steget ut i vuxenlivet och att bli självständig. En del behöver tid på sig att bli redo medan andra har mer bråttom.

Bostadsmarknaden i Stockholmsregionen är ansträngd och för en ung person kan det vara svårt att få en egen bostad. Huddinge kommun samarbetar med Bostadsförmedlingen då det gäller hyresbostäder. Alla som har fyllt 18 år och har ett svenskt personnummer eller samordningsnummer kan registrera sig som bostadssökande.

Bostadsförmedlingen Stockholms webbplats

Det är bra att ställa sig i olika bostadsköer så tidigt som möjligt om man har planer på att flytta hemifrån.

Bostadsföretag på Huddinge kommuns webbplats

Kommunen har olika insatser för den som har egen bostad och behöver stöd.

Försörjning, jobb och andra typer av sysselsättning

Så länge en ungdom går i gymnasiet eller särskolan har vårdnadshavaren försörjningsplikt. När gymnasiet tar slut upphör förälderns försörjningsansvar. Det är dags för personen att komma ut i arbete, studier eller sysselsättning.

Stöd från Arbetsförmedlingen

På Arbetsförmedlingen kan personer med funktionsnedsättning få extra stöd och hjälp. Det finns ekonomiskt stöd, personligt stöd och stöd för den som behöver arbetshjälpmedel.

Arbetsförmedlingens information om stöd till funktionsnedsatta

Stöd från Försäkringskassan

Om det inte är aktuellt med ett arbete på den öppna arbetsmarknaden så finns det ekonomiskt stöd att söka från Försäkringskassan.

Försäkringskassans information om olika ersättningar

Daglig verksamhet och sysselsättning

En person som på grund av sin funktionsnedsättning inte kan arbeta på den öppna arbetsmarknaden eller studera, kan ansöka om daglig verksamhet. Daglig verksamhet och sysselsättning finns både på hel- och deltid.

Mer information om daglig verksamhet på Huddinge kommuns webbplats

Mer information om sysselsättning på Huddinge kommuns webbplats

Hjälpmedel och pedagogiskt stöd

Landstinget erbjuder hjälpmedel för vård och behandling och för att det dagliga livet ska fungera. Med hjälpmedel för det dagliga livet menas sådant personen kan behöva för att till exempel äta, tvätta sig, resa, kontakta andra eller städa. Hjälpmedel förskrivs av arbetsterapeuter.

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ansvarar för hjälpmedel kopplade till personens arbetsplats.

Arbetsförmedlingens information om stöd till funktionsnedsatta


Försäkringskassans information om arbetshjälpmedel

På alla universitet och högskolor finns det en kontaktperson som är samordnare av pedagogiskt stöd för studenter med funktionsnedsättningar. Samordnaren kan hjälpa till med studiehjälpmedel och anpassning av studierna.

Mer om pedagogiskt stöd på studeramedfunktionshinder.nu

Juridisk hjälp

När en person blivit myndig krävs det samtycke för att en anhörig ska få insyn i ett ärende eller läsa den dokumentation som finns hos kommunen. Om personen vill så kan han eller hon ge dig fullmakt att vara sin företrädare i kontakterna med kommunen och andra myndigheter. Fullmakten kan vara skriftlig eller muntlig och gäller tills personen själv säger upp den.

Den som behöver mycket hjälp i myndighetskontakter kan få det via en god man eller förvaltare.

Mer information om god man och förvaltare på Huddinge kommuns centrala webbplats

Praktisk hjälp i egen bostad

Personer med en egen bostad kan ansöka om stöd för att få allt att fungera så bra som möjligt.

Boendestöd

Boendestöd är inte samma sak som hemtjänst, utan fungerar som ett pedagogiskt stöd för att personer med funktionsnedsättning på sikt ska kunna öka sin självständighet. Det kan till exempel handla om stöd i att utföra hemarbete på egen hand, skapa struktur i vardagen, få saker gjorda och motivera.

Mer information om boendestöd på Huddinge kommuns webbplats

Bostadsanpassning

Bostadsanpassning är ett ekonomiskt bidrag som beviljas i vissa fall. Det handlar om ett bidrag för att anpassa fasta funktioner i bostaden till exempel badrummet och/eller trösklar. Syftet med bostadsanpassning är att underlätta för personer med funktionsnedsättning att bo i en egen bostad.

Mer information om bostadsanpassning på Huddinge kommuns webbplats

Bostad med särskild service

För personer som har stora behov av personalstöd utifrån en eller flera funktionsnedsättningar finns möjligheten att ansöka om bostad med särskild service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade – LSS. De olika former av boende som finns är

  • gruppbostad
  • servicebostad
  • särskilt anpassad bostad för vuxna
  • särskilt boende enligt SoL

Vill du ansöka om boende ska du ta kontakt med kommunens biståndshandläggare.

Mer information om boende med särskild service på Huddinge kommuns webbplats