Anhörig till närstående med beroende

För dig som är anhörig till någon som är beroende av alkohol och/eller narkotika kan få stöd från Huddinge kommun, Stockholms läns landsting och ett flertal föreningar.

Socialtjänstens beroendeenhet, Huddinge kommun

Känner du någon som har problem med alkohol eller droger? Om du är i behov av rådgivning kan du kontakta beroendeenheten. Enheten arbetar med utredning, vård och behandlingsinsatser för vuxna personer över 20 år som missbrukar eller har beroende av alkohol, narkotika och/eller tabletter.

Beroendeenhetens webbsida

Anhörigstyrkan på Beroendecentrum Stockholm, SLSO

Anhörigstyrkan finns för dig som har en närstående med beroende av amfetamin eller andra opiater, hasch, Subutex, läkemedel eller alkohol. Du kan också ha en närstående som behandlas med Revia eller Naltrexone.

Anhörigstyrkans webbsida


För barn och ungdomar

Stödgrupp för barn med missbrukande föräldrar

I gruppen tar vi upp frågor kring missbruk och beroende. Under träffarna får barnet möjlighet att dela sina tankar och känslor med andra samt koppla av och ha roligt.

Mer om stödgrupp för barn med missbrukande föräldrar på Huddinge kommuns webbplats 

MiniMaria för ungdomar

Till MiniMaria Huddinge är du som är ung eller förälder välkommen för att få råd och stöd i alkohol- och narkotikafrågor.

MiniMarias webbsida

För att ta del av fler resurser för barn och unga, se ingången Länkar och rubriken ”Ung anhörig”.


Relaterad information

Du hittar fler resurser under ingången Länkar under rubriken ”Missbruk/beroende”.

För att få samtalsstöd, se information under Någon att prata med.

Anhöriga berättar

J-thumb”Jag såg tecknen, men ville inte se”

Johanna levde under 11 år med en alkoholist. Läs mer>>

 

Al-Anon-thumb”Jag förstod inte att jag själv också behövde hjälp”

Joakims fru är alkoholist. Läs mer>>