Anhörig till närstående över 65

Äldre par som ler och håller om varandra.

Foto: Mostphotos

Att åldras är en del av livet och ju äldre man blir desto mer hjälp kan man komma att behöva för att klara av vardagen. För dig som hjälper, stödjer eller vårdar en närstående över 65 år erbjuder Huddinge kommun olika personliga lösningar och aktiviteter som kan öka livskvaliteten för både dig som anhörig och din närstående.

Anhörigkonsulenter

Anhörigkonsulenterna erbjuder kostnadsfritt stöd för dig som vårdar en närstående över 65 år.

De kan hjälpa dig med…

  • råd och stöd utifrån dina behov
  • att få träffa andra i liknande situation, till exempel i en anhöriggrupp eller anhörigcirkel
  • att förmedla kontakter, exempelvis till handläggare, frivilligorganisationer med mera

Anhörigkonsulenterna inom äldreomsorgen

Anhöriggrupper och -cirklar

Du som vill få kunskap, stöd och träffa andra anhöriga är välkommen till någon av våra grupper eller cirklar.

Mer information om anhöriggrupper och -cirklar


Kontakt

Sari Velásquez Allt, telefon 08-535 336 35
Helen Issayas, telefon 08-535 336 36
E-post: anhorig@huddinge.se


Anhöriga berättar

Kerstin-thumb”Det har hjälpt att vara lite utåtriktad”

Kerstin var gift med Ove som fick Alzheimers. Läs mer >>

 

Agneta-thumb

”Det underlättar att ha lite rå galghumor”

Agnetas mamma Eva har Lewykroppsdemens. Läs mer>>