Anhöriggrupper och anhörigcirklar

”Skönt att prata, höra sig själv säga saker som bara bott i min hjärna”.
”Gruppen gav mig styrka att ta tag i problemet och våga agera”.
”Jag tänker mer på mig, att jag gör saker för min skull”.
”Det har hjälpt mig att få livsglädje igen trots allt”.
”Oerhört skönt att känna att man inte är ensam”.

Ovan är citat plockade från olika personer som deltagit i en anhöriggrupp eller anhörigcirkel. Skillnaden mellan en anhöriggrupp och en anhörigcirkel är att gruppen har fokus på att deltagarna får ventilera och dela sina erfarenheter, medan cirklarna istället fokuserar på att öka deltagarnas kunskaper inom ett visst tema, exempelvis demens.

Anhörigkonsulenterna berättar om anhöriggrupper och anhörigcirklar

Anhöriggrupp våren 2017

Här får du möjlighet att träffa andra anhöriga i liknande situation, samtala och utbyta erfarenheter samt träffa kommunens anhörigkonsulenter. Vi startar en ny grupp när minst sex personer har anmält sig. Kontakta anhörigkonsulenterna för mer information.


Demens ABC plus Anhöriga – studiecirkel

I cirkeln får du kunskap om vad demens är, vilka demenssjukdomar som finns, vad en demensutredning innebär, medicinering samt bemötande av personer med demens. Vi talar också om vilket stöd du som anhörig kan få.

Vem vänder sig utbildningen till?

Demens ABC plus Anhöriga är öppen för alla men vänder sig i första hand till dig som är anhörig till en person med demenssjukdom. Det kan vara din förälder, den du lever tillsammans med eller någon annan som du har nära band till.

Hur är utbildningen upplagd?

Utbildningen är kostnadsfri. Den innehåller korta filmer och bildspel som varvas med tips och råd om hur du som anhörig kan hantera olika svåra situationer. Vi träffas under fem tillfällen där varje tillfälle tar upp olika ämnen.

Vi startar vid efterfrågan, max sex deltagare per grupp.

Tider: 10.00-11.30 eller 17.30-19.00


Kontakt

För mer information eller anmälan, kontakta någon av kommunens anhörigkonsulenter.
Sari Velásquez Allt, telefon 08-535 336 35
Helen Issayas, telefon 08-535 336 36
E-post: anhorig@huddinge.se