Anhörigkonsulenter i Huddinge kommun

Helen Issayas och Sari Velasquez Allt vann äldreomsorgens kvalitetspris 2016. Foto: Jin Lavesson

Vad gör ni som anhörigkonsulenter?

– Vi informerar, vägleder och förmedlar kontakt inom kommunen åt dig som är anhörig. Du som stödjer en närstående är välkommen till oss.

 Varför är det bra att komma till en anhörigcirkel eller anhöriggrupp?

– Många som kommer till en cirkel eller en grupp får lite av en aha-känsla, igenkänningen brukar nämligen vara stor när personer träffas som är i samma situation. I grupperna har vi utrymme att ventilera och dela våra erfarenheter, medan vi i cirklarna fokuserar mer på att utbilda oss kunskapsmässigt inom ett visst tema, exempelvis demens. Du som deltar förbereder dig bättre på det som komma skall när det gäller din närstående.

Tillsammans med andra i samma läge blir den egna situationen på något sätt lättare att hantera och acceptera. Deltagarna brukar uppskatta gemenskapen med andra, vilket kan ge både glädje och mer energi i vardagen. En del hittar också nya kamrater för livet.

Hur gör man för att gå med?

– Välkommen att kontakta oss anhörigkonsulenter på telefon eller mejl!


Kontakt

Sari Velasquez Allt, telefon 08-535 336 35
Helen Issayas, telefon 08-535 336 36
E-post: anhorig@huddinge.se