Anhörigvårdarkort

Du som hjälper eller vårdar en anhörig ges möjlighet att bära ett anhörigvårdarkort. Anhörigvårdarkortet ska fungera som en säkerhet både för den som vårdas/får hjälp och för anhörigvårdaren.

Anhörigvårdarkortet är  i visitkortsstorlek och innehåller följande information:

  • Namnet på anhörigvårdaren som har ansvar för en person som är beroende av hjälp
  • Namnet på den som vårdas
  • Namnet på de personer som ska kontaktas i händelse av att anhörigvårdaren råkat ut för sjukdom eller olyckshändelse. Dessa personer vet vad de ska göra om de blir kontaktade.

Om du vill ha ett anhörigvårdarkort, kontakta anhörigkonsulenterna.


Kontakt

Sari Velásquez Allt, telefon 08-535 336 35
Helen Issayas, telefon 08-535 336 36
E-post: anhorig@huddinge.se