Krisstöd

Akut hjälp

Om du är i en nödsituation och behöver akut hjälp, ring SOS Alarm 112. Öppet dygnet runt.
Telefonnummer: 112

SOS Alarms webbplats

Socialjouren

Om du behöver akut stöd kvällar och helger, om du är utsatt för våld, hot, missbruk, övergrepp eller om någon far illa, kontakta socialjouren.

Socialjourens webbsida

Polisen i Flemingsberg

Telefonnummer: 114 14 (+46 771 14 14 00).

Polisstationen i Flemingsberg, Björnkullavägen 9, är polisområde Stockholm syds huvudstation och har öppet dygnet runt.

Mer information om Polisen i Flemingsberg

Sjukvårdsrådgivning (1177 Vårdguiden)

Telefonsjuksköterskorna på 1177 Vårdguiden svarar på dina frågor, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning när så behövs.
Telefonnummer: 1177

Sjukvårdrådgivningen Stockholms webbsida

Giftinformation

Giftinformationscentralen svarar dygnet runt på frågor om akuta förgiftningar och ger råd om lämplig behandling.
Telefon: 112 vid förgiftning, 08-331 231 i mindre brådskande fall.

Giftinformations webbplats


Hjälplinjer

Nationella hjälplinjen

Hjälplinjens telefonjour erbjuder psykologisk hjälp till människor i kris.
Telefonnummer: 020-220 00 60. Öppen kl. 13-22 alla dagar.

Nationella hjälplinjens webbsida

Självmordslinjen

Självmordslinjen är tillgänglig via chatt och telefon (nummer:  90101) för dig som har tankar på att ta ditt liv, eller för dig som har frågor om närstående du misstänker vara i riskzonen. Självmordslinjen är öppen dygnet runt.

Självmordslinjens webbsida

Jourhavande präst Svenska kyrkan

Ring 112 och be att få bli kopplad till Jourhavande präst. Den som svarar är präst inom Svenska kyrkan. Telefonjouren är öppen alla dagar kl. 21-06. Det finns även möjlighet att chatta.

Jourhavande prästs webbsida

Jourhavande Medmänniska

Jourhavande Medmänniska (JM) är till för dig som skulle behöva ha någon att tala med – en medmänniska som lyssnar.
Telefonnummer: 08-702 16 80. Öppen kl. 21-06.

Jourhavande Medmänniskas webbplats

Äldretelefonen

Äldretelefonen vänder sig i första hand till dig som är 60+ och som mår psykiskt dåligt. Men den är även öppen för anhöriga och för dig som känner dig ensam och vill ha någon att prata med.

Telefonnummer: 020-22 22 33. Öppen vardagar kl. 10-15.

Äldretelefonens webbsida

Föräldratelefonen

Är du orolig för ditt barn eller ett barn i din närhet? Vi som svarar är utbildade psykologer och/eller socionomer med lång yrkeserfarenhet.
Telefonnummer: 020-85 20 00.

Föräldratelefonens webbsida

Parkinsonförbundets Jourtelefon

Telefonnummer: 08-666 20 77
Måndag och onsdag kl. 19-21
Tisdag och torsdag kl. 10-12
Här kan du som har Parkinson eller är anhörig ringa och prata med andra i samma situation. Du som ringer är anonym och den som svarar har tystnadsplikt.

Parkinsonförbundets anhöriginformation


Kvinno- och mansjourer

Kvinnor som utsätts för våld och hot i sitt hem kan vända sig till nedanstående organisationer för att få stöd och hjälp.

Kvinnojouren Huddinge

Kvinnojouren är en frivillig verksamhet som stödjer och hjälper kvinnor som är utsatta för hot, våld eller psykisk eller fysiskt misshandel.
Telefonnummer: 08-746 75 53
Telefontid: vardagar kl 09.00–15.30
Jourtid: måndagar kl 19.00–21.00 samt lördagar kl 10.00–12.00

Kvinnojouren Huddinges webbsida

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsätts för hot och våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa.
Telefonnummer: 020-50 50 50

Kvinnofridlinjens webbplats

Terrafem

Terrafem är en ideell organisation som arbetar för kvinnors och flickors rätt att leva utan mäns våld och dominans. Terrafem driver Sveriges enda rikstäckande jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst.

Terrafems webbplats

Systerjouren Somaya

Systerjouren Somaya är en ideell förening med en kvinno- och tjejjour som erbjuder skydd, stöd, råd och hjälp till självhjälp till kvinnor och tjejer som varit utsatta för våld, hot, övergrepp och kränkningar.
Telefonnummer: 020-81 82 83. Öppet vardagar 9-16. Det är gratis att ringa och samtalet syns inte på räkningen.

Systerjouren Somayas webbplats

Manscentrum i Haninge

Mancentrum är en ideell förening som bedriver professionell rådgivning för män. Även anhöriga är välkomna.
Telefonnummer: 08-606 71 37

Manscentrum i Haninges webbplats


Relaterad information

Du som är anhörig hittar fler kontakter på länken Någon att prata med