Lagar, ekonomi och insatser

Stöd och service för personer med funktionsnedsättning

Här hittar de lagar som styr vilket stöd du eller din närstående har rätt till, samt hur du kan få ekonomiskt bistånd.

Det finns två lagar som reglerar stödet:

Målet med SoL är att tillgodose behov så att skälig levnadsnivå uppnås, medan LSS-lagen ska tillgodose behov så att goda levnadsvillkor uppnås. Stödet som ges från socialtjänsten ska stärka möjligheterna att leva ett självständigt liv.


Relaterad information

Sök stöd från kommunen

Lagar som styr vården – Anhörighandbokens webbplats