Biståndsbedömda insatser

Om du hjälper, stödjer eller vårdar en närstående kan du få avlastning genom biståndsbedömda insatser från kommunen. Detta både enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Det är din närstående som ansöker om insatsen som i sin tur ger avlastning till dig som anhörig. För att ansöka, kontakta biståndskansliet via Huddinge servicecenter.

Nedan finner du de vanligaste insatserna som du som anhörig kommer i kontakt med.


Avlösning i hemmet/Avlösarservice

Du som vårdar en närstående i det egna hemmet kan få avlösning för att få en chans att ta hand om dig själv och komma ut på egna aktiviteter.  Avlösning kan ges alla dagar i veckan och alla tider på dygnet.

Frivilligorganisationen Väntjänsten för äldre

Du kan också vända dig till Väntjänsten som utan kostnad kan komma och hålla din närstående sällskap under några timmar.

Läs mer om Väntjänsten på huddinge.se.


Dagverksamhet

Dagverksamhet är till för närstående som bor hemma men som vill komma ut på olika aktiviteter och träffa andra människor. Det kan till exempel handla om att gå en promenad tillsammans, fika eller spela sällskapsspel. Under tiden får du som anhörig möjligheten till egen tid. Kommunens dagverksamheter har olika inriktningar och aktiviteter för olika intressen.

Läs mer om dagverksamhet på huddinge.se.


Hemvårdsbidrag

Personer som får hjälp och vård i hemmet av en anhörig kan få hemvårdsbidrag vilket betalas ut till den som vårdas. För att få hemvårdsbidrag krävs att din närstående har ett behov av hjälp med sådant som man normalt inte hjälper varandra med i en familj, exempelvis att klä på sig, äta och sköta den personliga hygienen. Kontakta biståndskansliet för mer information.


Hemtjänst/Stöd i hemmet

Om din närstående har en funktionsnedsättning eller är äldre och bor i egen bostad kan hen ansöka om hjälp med omvårdnad och praktiska sysslor i hemmet. Vad din närstående kan få hjälp med beror på vad personen ifråga behöver. Du kan alltid kontakta biståndskansliet om du vill veta mer om de tjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer om hemtjänst för person med funktionsnedsättning på huddinge.se

Läs mer om hemtjänst för äldre på huddinge.se 


Korttidsplats

Om du som anhörig behöver avlastning kan din närstående få komma till en korttidsplats, till exempel över en helg eller under en vecka.

Läs mer om korttidsplats på huddinge.se


Korttidsvistelse

Om ditt barn har en funktionsnedsättning och är i behov av miljöombyte och rekreation kan ni ansöka om korttidsvistelse. Det kan handla om att vara på ett korttidshem, hos en korttidsfamilj eller att åka på ett läger. Detta ger i sin tur avlastning till dig som anhörig.

Läs mer om korttidsvistelse på huddinge.se


Korttidstillsyn

Om ditt barn har en funktionsnedsättning, är över 12 år och går i skolan kan ni ansöka om tillsyn före och efter skoldagens slut samt under lov. Detta förutsätter att du som anhörig arbetar eller studerar, och att ditt barn inte kan vara ensam hemma under den tiden.

Läs mer om korttidstillsyn på huddinge.se


Trygghetslarm

Din närstående kan ansöka om ett trygghetslarm om han eller hon känner sig otrygg i hemmet, eller är orolig för att ramla och bli liggande. Trygghetslarmet gör att din närstående kan få hjälp om det uppstår en akut situation.

Läs mer om trygghetslarm för äldre på huddinge.se

Läs mer om trygghetslarm för personer med funktionsnedsättning på huddinge.se


Växelvård

Om du behöver regelbundet återkommande avlastning kan den du vårdar erbjudas växelvård. Det vanligaste är att din närstående har växelvård i tvåveckorsperioder, två veckor borta och två veckor hemma.

Läs mer om växelvård på huddinge.se


Relaterad information

Sök stöd från kommunen

Val av utförare