Val av utförare

Kundval

Foto: Jin Lavesson

I Huddinge bestämmer du själv vilken utförare som ska ge den hjälp som du har blivit beviljad. Observera att du som är anhörig inte kan välja utförare åt din närstående utan en fullmakt.

Du som ansöker väljer bland godkända företag, privata eller i kommunens egen regi. Handläggaren ger dig information om vilka alternativ som finns men ska inte välja åt dig. När du gjort ditt val skickar handläggaren en beställning till den utförare som ska ge stöd och hjälp. Utföraren tar sedan kontakt för planering.

Val av utförare för dig med funktionsnedsättning

Du som är under 65 år, har en funktionsnedsättning och har beviljats stöd i hemmet, boendestöd, trygghetslarm, ledsagar- eller avlösarservice av kommunens biståndshandläggare får själv välja vilken utförare du vill ha.

Läs mer om val av utförare för dig med funktionsnedsättning på Huddinge kommuns centrala webbplats

Val av utförare av hemtjänst för äldre

Du som är 65 år eller äldre och har beviljats hemtjänst av kommunens biståndshandläggare får själv välja hemtjänstutförare.

Läs mer om val av utförare för hemtjänst för äldre på Huddinge kommuns centrala webbplats