Generalfullmakt

En generalfullmakt ger partnern/vuxna barn rätt att sköta i princip allt åt fullmaktsgivaren, däribland disponera bankkonton. Utan fullmakt kan det bli svårt att ta ut pengar om någon blir sjuk. Den behöver inte bevittnas, men för att skapa större trovärdighet är det bra om 1-2 vittnen intygar att de ger uttryck för fullmaktsgivarens vilja. När din närstående inte längre inte kan bevaka sina rättigheter ska du som anhörig kontakta kommunens överförmyndare och begära en förvaltare.

Ladda ner en generalfullmakt