God man eller förvaltare

Olika sjukdomstillstånd eller funktionsnedsättning kan ibland göra det svårt att sköta ekonomi eller att klara sin situation i övrigt. En god man eller förvaltare kan då utses av tingsrätten. Den som har god man har full rätt att bestämma över sina tillgångar och personliga angelägenheter. Förvaltarskap innebär att den enskilde förlorar sin rättshandlingsförmåga.

Läs mer om Södertörns överförmyndarnämnd