Stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Du som bor i Huddinge kommun och har stora funktionsnedsättningar kan vända dig till biståndskansliet för att söka om bistånd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Observera att du som är anhörig inte kan ansöka om stöd för en närstående som är myndig utan en fullmakt.

LSS vänder sig till den som omfattas av någon av nedan beskrivna personkretsar enligt 1 § LSS.

  1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

För att få veta om du omfattas av någon av personkretsarna måste du ha läkarintyg eller psykologutlåtande som styrker din situation.

Sök stöd från kommunen


Relaterad information

Individuell plan enligt LSS

Ersättningar för dig med funktionsnedsättning – Försäkringskassan webbplats