Individuell plan enligt LSS

I samband med att en insats enligt LSS beviljats går det att begära en individuell plan. Syftet med planen är att ge dig mer inflytande och delaktighet i planeringen om hur ditt stöd ska utformas. Planen ska också underlätta samordning mellan olika myndigheter såsom kommunen, Försäkringskassan och landstinget.

Lathund för individuell plan enligt LSS – FUBs webbplats