Någon att prata med – för dig som är anhörig

Att vara anhörig kan vara ett tungt arbete. Då kan det kännas skönt att få ventilera hos någon.


Anhörig till närstående som är 65+


Om du är behöver någon att prata med finns kommunens anhörigkonsulenter till hands. De hjälper till med att förmedla kontakter, informerar om olika stödinsatser samt anordnar aktiviteter där du som anhörig kan träffa andra i samma situation.

Anhörigkonsulenter inom äldreomsorgen


Anhörig till närstående med funktionsnedsättning

Kris- och samtalsmottagningen för anhöriga vänder sig till föräldrar, syskon, mor- och farföräldrar, partner, barn eller andra nära anhöriga till personer med funktionsnedsättning som får eller har rätt att söka behandlingsinsatser inom Habilitering & Hälsa. Det behövs ingen remiss utan du kan ringa eller mejla direkt.

Kris- och samtalsmottagningen på Habilitering & Hälsas webbplats


Anhörig till närstående som är beroende


Du som anhörig till någon som är beroende av alkohol och/eller narkotika kan få stöd från Huddinge kommun, Stockholms läns landsting och ett flertal föreningar.

Mer information för dig som är anhörig till en person som är beroende


Samtalsstöd via vårdcentralen

Ifall du känner ett behov av få samtalsstöd av en kurator, socionom, psykolog eller psykoterapeut, ska du vända dig till din vårdcentral.

Vårdcentraler i Huddinge


Svenska kyrkans diakoni

Svenska kyrkans diakoni erbjuder själavård, vilket är ett kostnadsfritt samtalsstöd med syfte att ge hopp, läkedom och tröst.

Diakoni i Huddinge


Stöd via telefon

Anhöriglinjen

Behöver du råd och stöd i din roll som anhörig? Har du frågor om dina rättigheter? Anhöriglinjen finns till för dig.
Telefon: 0340-154 40
Telefontid: måndag, tisdag, torsdag, fredag kl. 10-12 och 13-15. Onsdag kl. 19-21.


Relaterad information

Du hittar fler kontakter på länken krisstöd.