Resor och transporter

Du som har en funktionsnedsättning som gör att det är svårt att åka kollektivt kan ansöka om färdtjänst, riksfärdtjänst, parkeringstillstånd eller ledsagarservice. Du som är anhörig måste ha en fullmakt för att kunna ansöka för din närståendes räkning.


Färdtjänst och riksfärdtjänst för dig med funktionsnedsättning

Färdtjänst är till för att underlätta resor, transporter och ett aktivt fritidsliv för dig som har en funktionsnedsättning. Om du behöver resa utanför länet, inom Sveriges gränser så kan du ansöka om riksfärdtjänst.

Ansök om färd- och riksfärdtjänst på Huddinge kommuns webbplats


Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Du som har rörelsehinder, som gör att du inte utan betydande svårighet kan förflytta dig till fots, kan ansöka om parkeringstillstånd.

Ansök om parkeringstillstånd på Huddinge kommuns webbplats


Relaterad information

Sjukresa via Landstinget