Sjukresa

En sjukresa är en resa mellan ditt hem och din vårdgivare. Det kan vara läkare, sjukgymnast, tandläkare, kurator eller annan vårdgivare. Alla sjukresor grundar sig på en medicinsk bedömning och det är din vårdgivare som beslutar om du är berättigad till en sjukresa.

Om du har behov av hjälp till och från vårdgivaren kan du be om att få en sjukresa med särskild service hos dem.

1177 Vårdguidens information om sjukresa i Stockholms län

Färdtjänstresenär och sjukresor – Färdtjänstens webbplats

Kundservice för färdtjänst och sjukresor  – Färdtjänstens webbplats

Kostnad sjukresa – Färdtjänstens webbplats