Rehabilitering

Genom rehabilitering får du träna dig för att så långt som möjligt återfå de förmågor du hade innan du blev sjuk eller skadad. Du kan också få lära dig att använda olika hjälpmedel för att kompensera olika förmågor som har påverkats av sjukdom eller en skada. I regel så är det Landstinget som står för rehabiliteringen, kommunen bidrar i särskilda fall.

Du kan själv välja vilken mottagning du ska få din rehabilitering. Du kan även få rehabilitering i ditt hem om du behöver det.


Rehabilitering i hemmet

Om du bor hemma och behöver hjälp med din rehabilitering kan du kontakta Aleris Rehab Huddinge. Här kan du få träffa en arbetsterapeut, dietist, kiropraktor eller sjukgymnast/fysioterapeut. Du kan även få besök i hemmet. Aleris har också en hjälpmedelsmottagning för utprovning.

Aleris Huddinges webbsida

Du kan naturligtvis vända dig till någon annan aktör inom primärvårdsrehabilitering, du kan se vilka som finns på länken nedan.

Sök primärvårdsrehabilitering i Stockholms län via 1177 Vårdguiden


Äldreomsorgens rehabilitering

När du flyttar in på ett äldreboende får du träffa en sjukgymnast eller arbetsterapeut.

Läs mer om äldreomsorgens rehabilitering på Huddinge kommuns webbplats


Rehabilitering för funktionshinderområdet

HSL-enheten ansvarar för funktionshinderområdets boendeenheter och daglig verksamhet samt socialpsykiatrins särskilda boenden. Vårdval gäller även inom nämnda områden. För att komma i kontakt med HSL-enheten, hör av dig till servicecenter på telefon: 08-535 300 00, eller e-post: servicecenter@huddinge.se


Relaterad information

1177 Vårdguiden om rehabilitering