Samordnad individuell plan – SIP

Om du har behov av av insatser från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten, kan du få stöd genom en samordnad individuell plan, SIP. Planen formas utifrån dina behov och tas fram på uppdrag av dig, en närstående, sjukvårdskontakt, biståndshandläggare eller utförare. Vid planeringstillfället närvarar de personer som du önskar.

1177 Vårdguidens information om SIP

Webbutbildning i samordnad individuell plan med fokus på barn och unga – från Sveriges kommuner och landsting (SKL)