Sjukvård i hemmet

Sjukvård i hemmet innebär att du får den vård du behöver hemma i stället för att åka till vårdcentralen eller vårdas på sjukhus. Du kan vårdas av läkare, sjuksköterska eller annan personal. Hemsjukvården är kostnadsfri för dig som patient.

Den vanliga (basala) hemsjukvården ansvarar din vårdcentral för. Oftast är det distriktssköterskan som samordnar så att du får hjälp med till exempel såromläggning, insulin eller andra injektioner, provtagningar, dropp och liknande. Ifall du har mer komplexa besvär kan du behöva få hjälp av ASiH (Avancerad sjukvård i hemmet). SABH (Sjukhusansluten Avancerad Barnsjukvård i Hemmet).

Du kan alltid ringa 1177 Vårdguiden om du är osäker på vilken vårdkontakt du ska ta.

1177 Vårdguiden om vård i hemmet

1177 Vårdguiden – Huddinge lättakut