Vård i livets slutskede

Om din närstående har en obotlig, dödlig sjukdom finns det ett särskilt behov av vård. Den vården brukar kallas palliativ vård eller vård i livets slutskede. Ordet palliativ betyder lindrande. Palliativ vård är en helhetsvård av hela människan och dennes anhöriga fram till döden. Personen ska få hjälp att leva ett så aktivt liv som möjligt under den sista tiden av livet. Det går att få palliativ vård i ditt hem, i vård- och omsorgsboende eller på sjukhus.

1177 Vårdguiden om vård i livets slutskede

1177 Vårdguiden om vård av barn i livets slutskede


Relaterad information

Att mista en närstående