Sök stöd från kommunen

Om du hjälper, stödjer eller vårdar en närstående kan du få avlastning genom biståndsbedömda insatser från kommunen. Detta både enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Det är din närstående som ansöker om insatsen som i sin tur ger avlastning till dig som anhörig.

Du som anhörig  kan inte ansöka om stöd för en närstående som är myndig utan en fullmakt. Detta blir aktuellt om du exempelvis har en närstående som är dement. Se information om generalfullmakt.

Ansökan kan även göras via god man eller förvaltare.

Boka möte med biståndskansliet för att ansöka

Tolk finns om du behöver det

Vi ordnar en tolk, om du har svårt att förstå svenska, eller om du är hörselskadad. Om du är synskadad kan du få beslutet och utredningen upplästa.

Ansökningsblanketten

Antingen skriver vi din ansökan under mötet, eller så får du med dig en ansökningsblankett, som du kan fylla i efteråt, och lämna in eller skicka in. Om du har god man eller förvaltare är det den som ansöker. Om du är under 18 år ansöker din förälder eller vårdnadshavare.

Biståndshandläggaren utreder

När du har lämnat in din ansökan kommer du att få en biståndshandläggare, som du sedan kommer att ha personlig kontakt med. Handläggaren utreder vad du behöver.

Du får ett beslut

När utredningen är klar beslutar biståndshandläggaren om vilket stöd du kan få. Du får beslutet med ett brev på posten.

Bifall – du har rätt till stöd

Bifall betyder att du har rätt till stöd. I beslutet står vilket stöd du har rätt till och hur mycket hjälp du kan få.

Du väljer själv utförare

Om du bedöms ha rätt till insatser skickar handläggaren en beställning till den utförare som ska ge stöd och hjälp. Utföraren tar sedan kontakt för planering. I Huddinge bestämmer du som ansöker själv vilken utförare som ska ge den hjälp som har blivit beviljad.

Mer om att välja utförare

Avslag – du får inte det du har ansökt om

Avslag betyder att du inte har rätt till det du har ansökt om. Du kan också få avslag på bara en del av ansökan. Det betyder att du får vissa saker men inte alla saker som du ansökte om. Om ditt beslut är ett avslag ska handläggaren förklara både skriftligt och muntligt varför du inte får det du har ansökt om.

Som sökande har du har rätt att ta del av de uppgifter som ligger till grund för det beslut som har fattats. Detta gäller även för dig som anhörig förutsatt att du har en fullmakt, är god man eller förvaltare.

Du kan överklaga avslag

Om du får avslag på din ansökan, på hela eller en del av den, kan du överklaga beslutet.

Mer om överklagan på huddinge.se


Relaterad information

Biståndsbedömda insatser till stöd för dig som är anhörig