Ung anhörig

 

Tonårskille i keps.

Foto: Mostphotos

”Hur kan jag stötta min lillasyster som har Downs syndrom?”
”Pappa dricker för mycket, vart kan jag vända mig för att få hjälp?”
”Min mamma är dement och kommer inte ihåg mig. Hur ska jag bemöta henne?”

Att ständigt känna oro för en förälder, ett syskon eller en nära vän påverkar hela tillvaron, och det är lätt att man glömmer bort att ta hand om sig själv. I stället för att ägna sig åt skola, fritidsintressen och kompisar kanske all tid och energi går åt till att se till att ens närstående mår så bra som möjligt.

Det finns flera sätt som kan underlätta för dig som har någon i din närhet som inte mår bra. Prata med någon vuxen som du litar på, det kan kännas lättare om du inte är ensam. Ibland kan det kännas bättre att prata med någon som du inte känner så väl, i så fall kan du vända dig till skolkuratorn eller till ungdomsmottagningen.


Stöd inom Huddinge kommun

På länkarna nedan hittar du information och telefonnummer till professionella som kan ge dig stöd i din situation.

MiniMaria Huddinge

Till MiniMaria Huddinge är du som är ung välkommen för att få råd och stöd i alkohol- och narkotikafrågor.

Läs mer om MiniMarias på huddinge.se

Mobila teamet

Mobila teamets fältsekreterare arbetar förebyggande, samverkande och uppsökande gentemot ungdomar i riskzon för socialt nedbrytande beteende i åldern 10-20 år i Huddinge kommun.

Läs mer om Mobila teamet på huddinge.se

Stödgrupper och samtal för barn och unga

Stödgrupperna vänder sig till dig som har skilda föräldrar, föräldrar med beroende eller psykisk ohälsa.

Läs mer om stödgruppverksamheten Fridlyst

Det finns även likvärdiga stödgrupper där kommunen samarbetar med Svenska kyrkan.

Svenska kyrkans stödgrupper för barn och unga

Ungdomsmottagningen

På Huddinge ungdomsmottagning kan du som är 13 till 23 år få stöd och hjälp av kuratorer. Hit kan du vända dig om du behöver prata om något som oroar dig.

Läs mer om ungdomsmottagningen på huddinge.se


Stöd över nätet, på telefon samt via organisationer

Fler vägar till stöd hittar du under ingången Länkar och rubriken ”Ung anhörig”.


Relaterad information

Ung Huddinge

Ung Huddinge är en webbplats som idéer, aktiviteter och annat som är bra att veta för dig som är 13-25 år och bor i Huddinge kommun.

Webbplatsen Ung Huddinge

Stöd till barn som är anhöriga – Socialstyrelsens webbplats