Anhörigaktiviteter hösten 2017

Föreläsningar i november

Psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Psykisk ohälsa är vanligt förekommande i alla åldrar och är i dag vår största sjukskrivningsorsak. Under denna föreläsning kommer du få kunskaper om de vanligaste diagnoserna såsom depression och olika ångestsyndrom, samt vad det finns för hjälp att få och vad man själv kan göra. Vi kommer också att prata om de vanligaste neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna såsom ADHD och diagnos inom autismspektrumtillstånd och vad det innebär samt vilken hjälp som finns att få.

Föreläsare: Åsa Svensson, socionom och legitimerad psykoterapeut.
Datum och tid: torsdagen den 9 november klockan 17.30–20.00 (fika från 17.30, föreläsningen börjar 18.00).
Plats: Huddinge konferenscenter, Växthus1, Patron Pehrs väg 3
Kostnad: Gratis föreläsning och fika.
Anmälan och frågor: Ring 08-535 336 36 eller skicka e-post till anhorig@huddinge.se. Föranmälan senast 3 november.

Arvssynden

En föreläsning om skuld och skam och hur det är att vara förälder till en missbrukare. Både Leffe Winbladh och Peter Jacobsson har egen erfarenhet av missbruk och berättar här om hur svårt det kan vara att som förälder tvingas uppleva hur ens barn hamnar i ett eget missbruk. ”Hur kunde det gå så, vad gjorde vi för fel? Skulden och skammen pockar på uppmärksamhet, vad kan man göra åt detta?”. Leffe och Peter berättar också om hur de gjort för att hjälpa sina barn. 1999 bildade Leffe och Peter föreningen VågaVa 1999. Genom föreningen arbetar de för att hjälpa andra människor till ett liv utan droger.

Datum och tid: tisdagen den 28 november klockan 17.30–20.00 (fika från 17.30, föreläsningen börjar 18.00).
Plats: Huddinge konferenscenter, Växthus1, Patron Pehrs väg 3
Kostnad: Gratis föreläsning och fika.
Anmälan och frågor: Ring 08-535 336 36 eller skicka e-post till anhorig@huddinge.se. Föranmälan senast 20 november.

Ladda ner programmet i pdf-format

Utskriftsvänligt dokument som öppnas i nytt fönster.

Anhörigaktiviteter hösten 2017