Intresse för att bilda anhörigförening i Huddinge

Anhörigas riksförbund besökte till Huddinge för att berätta om hur kommunens anhöriga kan starta en anhörigförening. Ett tjugotal intresserade kom för att lyssna och ställa frågor.

anhorigforening14april2016

Ann-Marie Högberg (mitten) samtalar med anhöriga om hur de kan starta upp en anhörigförening i Huddinge. Besöket skedde 14 april 2016.

På plats fanns Ann-Marie Högberg, ordförande för förbundet och även Huddingebo. Genom hennes inledande presentation framgick att anhörigas insatser nationellt sett sparar samhället 177 miljarder kronor.
– De flesta tänker att det är staten som står för de flesta av vårdinsatserna och att anhöriga kompletterar, men det är i själva verket tvärtom.

Kollegan Anett Karlsson som är organisationsombudsman, betonade vikten av att organisera sig för att få större möjlighet att påverka och stärka anhörigas rättigheter.
– Genom att vara medlem i en anhörigförening har man en annan tyngd när man vill driva en fråga, än om man bara gör det i egenskap av privatperson. Om man inte syns, så finns man inte. Att bilda en förening är ett sätt att synas.

Anett berättade också för åhörarna hur det går till rent praktiskt när en förening startas. För att komma igång räcker det med tre personer som vill bilda en interimstyrelse med befattningarna ordförande, sekreterare och kassör. Därefter kan man successivt bygga upp föreningen med medlemmar och en vald styrelse. Föreningen väljer själv hur man vill arbeta och vilka typer av aktiviteter man vill ha.
– Alla föreningar bygger sin verksamhet utifrån sina egna förutsättningar, och Anhörigas riksförbund backar gärna upp med stöd.

Anhörigföreningarna är inte kopplade till kommunens verksamhet eller ekonomi, men i många kommuner bygger man upp ett nära samarbete.


Är du intresserad av att vara med och starta upp en anhörigförening i Huddinge?

Kontakta anhörigkonsulent Helen Issayas på telefon 08-535 336 36 eller e-post anhorig@huddinge.se